Ga naar hoofdinhoud

Peacock Privacybeleid

Wij respecteren je privacy met betrekking tot alle informatie die wij mogelijk verzamelen tijdens de exploitatie van onze Diensten, en deze pagina beschrijft hoe wij de verzamelde gegevens gebruiken, en voor welke doeleinden.

Toepassingsgebied

Dit beleid is van toepassing op de volgende websites en producten (gezamenlijk de "Diensten"):

 • Alle routes die beginnen met '/peacock' op backend.rdil.rocks.
 • Elke inhoud getoond op thepeacockproject.org
 • Gegevens die ons worden toegezonden bij gebruik van de Peacock Server.

Welke gegevens verzamelen wij?

Wanneer je één van de pagina's bekijkt waarop dit beleid betrekking heeft, wordt precies gelogd welke pagina, evenals je IP-adres en de tijd door ons. Deze praktijk is typisch en wordt door de meeste websites toegepast. Deze informatie wordt maximaal 72 uur op onze servers bewaard.

Tenzij je je expliciet afmeldt voor de leaderboards, worden de details van de gebeurtenissen die tijdens de levels plaatsvinden, evenals de scoringsdetails, in onze database opgeslagen.

Waar gebruiken we deze gegevens voor?

Wij gebruiken deze gegevens onder meer voor:

 • Rollen toewijzen op basis van eigendomsstatus in de Discord server
 • Het bijhouden van leaderboard posities en statistieken, en voor moderatie van deze leaderboards.

Verzoek om verwijdering van uw gegevens

Neem contact op met een projectbeheerder op Discord, of email me [at symbol] rdil [dot] rocks.

Afmelden waar mogelijk

In recente versies van de Peacock-server is de mogelijkheid ingebouwd om bepaalde functies die persoonlijke informatie kunnen verzamelen, uit te schakelen.

Als je je wilt afmelden voor leaderboard-gegevens die naar onze servers worden verzonden, voer je de server één keer uit, bewerk je vervolgens het gegenereerde bestand options.ini en stel je de waarde voor leaderboardsOptOut in op true. Als je je wilt afmelden voor updatecontrole, voer je de server één keer uit en bewerk je vervolgens het gegenereerde bestand options.ini en stel je de waarde voor updateChecking in op false.

Rechtsgrondslagen voor het verzamelen/gebruik van informatie

Een opmerking hier voor degenen in de Europese Unie over de wettelijke gronden voor de verwerking van informatie over jouw onder de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming, namelijk dat ons gebruik van jouw informatie is gebaseerd op de gronden dat:

 1. Het gebruik is noodzakelijk om te voldoen aan onze verplichtingen jegens je onder onze Servicevoorwaarden of andere overeenkomsten met jou of is noodzakelijk voor het beheer van uw account - bijvoorbeeld om toegang tot onze Diensten op je apparaat mogelijk te maken; of
 2. Het gebruik is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of
 3. Het gebruik is noodzakelijk om jouw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen; of
 4. Wij hebben een legitiem belang bij het gebruik van jouw informatie - bijvoorbeeld om onze Diensten te leveren en bij te werken, om onze Diensten te verbeteren, om onze Diensten te beveiligen, om met jou te communiceren, om problemen met onze Diensten te monitoren en te voorkomen, en om jouw ervaring te personaliseren; of
 5. U heeft ons uw toestemming gegeven.

Hoe wij informatie delen

Wij verkopen de persoonlijke persoonlijke informatie van onze gebruikers niet.

Wij delen informatie over u in de beperkte omstandigheden die hieronder worden beschreven en met passende waarborgen voor uw privacy:

 • Juridische verzoeken: wij kunnen informatie over u vrijgeven als reactie op een dagvaarding, gerechtelijk bevel of ander overheidsverzoek.
 • Om rechten, eigendommen en anderen te beschermen: we kunnen informatie over u vrijgeven wanneer we te goeder trouw geloven dat openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om de eigendommen of rechten van The Peacock Project, derde partijen of het grote publiek te beschermen. Als wij bijvoorbeeld te goeder trouw geloven dat er een dreigend gevaar voor overlijden of ernstig lichamelijk letsel is, kunnen wij informatie met betrekking tot de noodsituatie zonder vertraging bekendmaken.
 • Met uw toestemming: wij kunnen informatie delen en openbaar maken met uw toestemming of op uw aanwijzing. Wij kunnen uw informatie bijvoorbeeld delen met derde partijen waarmee u ons machtigt om dit te doen.

Verantwoord openbaar maken van datalekken

In het geval dat verzamelde gegevens ooit worden gelekt, zullen wij ons best doen om de betrokken gebruikers in te lichten. Houd er rekening mee dat wij mogelijk geen contact met u kunnen opnemen als u de Discord server verlaat, directe berichten van Discord uitschakelt of Discord niet controleert wanneer wij u informeren.

Uw rechten

Als u zich in bepaalde landen bevindt, inclusief landen die vallen onder het toepassingsgebied van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook bekend als de "GDPR"), geven de gegevensbeschermingswetten u rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, behoudens eventuele uitzonderingen die door de recht, met inbegrip van de rechten om:

 • Toegang verzoeken tot uw persoonlijke gegevens
 • Correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens verzoeken
 • Bezwaar maken tegen ons gebruik en verwerking van uw persoonsgegevens
 • Verzoek dat we ons gebruik en onze verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken
 • Overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens aanvragen

Burgers van de EU hebben ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit van de overheid.

Gebruik van gegevens door derde partijen

Onze infrastructuur maakt gebruik van derde partijen die uw gegevens kunnen verwerken of bewaren. Het privacybeleid van die Diensten is te vinden op:

Updates van dit beleid

Dit beleid is gemaakt op 5 mei 2021. Dit beleid kan op elk moment zonder kennisgeving worden gewijzigd. We raden u aan om dit beleid regelmatig te controleren op updates die u kunnen beïnvloeden. You can view the history of this policy here.

Stel een vraag

Om een vraag te stellen over dit beleid, volgt u de instructies die worden beschreven in het gedeelte 'Verzoek om verwijdering van uw gegevens'.